Pernils i Espatlles d’aglà

X
> 3017. Espatlla d’aglà – 50% Raça Ibèrica Blázquez – Sense òs
X
> 297. Espatlla d’aglà – 100% Raça Ibèrica Blázquez – Sense òs
X
> 305. Espatlla d’aglà – 50% Raça Ibèrica – Admiración Blazquez
X
>302. Pernil d’aglà – 50% Raça Ibèrica Blazquez
X
> 301. Pernil d’aglà – 100% Raça Ibèrica – Admiración Blazquez
X
> 401. Pernil d’aglà – 50% Raça Ibèrica Moya
X
> 411. Pernil d’aglà – 100% Raça Ibèrica Maldonado
X
> 11. Pernil d’aglà – 50% Raça Ibèrica Redondo Iglesias
X
>300.Pernil d’aglà – 75% Raça Ibèrica DO Extremadura
X
> 3011. Pernil d’aglà – 50% Raça Ibèrica Blázquez – Sense òs
X
> 3010. Pernil d’aglà – 100% Raça Ibèrica – Admiración Blazquez – Sense òs
X
> 298. Espatlla d’aglà 100% Raça Ibèrica – Adminración Blázquez
X
> 122. Pernil d’aglà – 50% Raça Ibèrica Redondo Iglesias – Sense òs
X
> 413. Pernil d’aglà – 100% Raça Ibèrica Maldonado – Sense òs
X
> 4010. Pernil d’aglà – 50% Raça Ibèrica Moya – Sense òs
X
> 403. Espatlla d’aglà – 50% Raça Ibèrica Moya
X
> 4011. Espatlla d’aglà – 50% Raça Ibèrica Moya – Sense òs
X
> 309. Espatlla d’aglà – 100% Raça Ibèrica DO Extremadura – Blázquez
X
X
> 129. Espatlla d’aglà – 50% Raça Ibèrica Redondo Iglesias – Sense òs
X
> 412. Espatlla d’aglà – 100% Raça Ibèrica Maldonado
X
> 414. Espatlla d’aglà – 100% Raça Ibèrica Maldonado – Sense òs