Nosaltres

En Jordi va començar una etapa laboral destacada al 1989 en crear una societat dedicada a la distribució de pernils, embotits i formatges de Qualitat juntament amb un soci. Al cap d’uns anys van decidir separar els seus camins i en Jordi i la seva dona, la Montse, van decidir continuar en aquest món que tan apasiona a en Jordi fundant l’empresa Comercial Miquel-Valentí, s.l. on compten amb una gran varietat de pernils de totes les qualitats. Al llarg d’aquests anys s’han dedicat a mimar al client i la Qualitat dels seus productes. Són un referent en el món de pernil a les comarques gironines i han sabut expandir el seu negoci i la seva passió cap a França.